Terug naar home Naar de website van Uitblinker Westland

< Home

School’s cool Westland

School’s cool Westland zet zich al sinds 2011 in voor gelijke kansen in het onderwijs. In al die jaren zijn honderden scholieren die een extra steuntje in de rug nodig hebben bij de overgang naar het voortgezet onderwijs gekoppeld aan vrijwillige mentoren. En de succesformule van ‘positieve coaching voor alles wat met school te maken heeft’ is nog lang niet uitgewerkt.

Het enthousiasme vanuit leerlingen en vrijwilligers is nog steeds even groot. De nominatie voor het WestlandHart wordt als een groot compliment beschouwd voor die enthousiaste inzet. ”En het is natuurlijk een extra speciaal jubileumcadeau”, aldus Marieke van Bekhoven, vrijwillig mentor en sinds 2017 ook mentorcoördinator. ”Dat School’s cool Westland bij het tienjarig bestaan op deze manier in de spotlight wordt gezet, vind ik echt heel erg leuk!”

Zelf kwam Marieke - orthopedagoog in het basisonderwijs - vijf jaar geleden met het gedachtengoed van het project in aanraking.

Een radiospotje triggerde haar om een kijkje te nemen op de website van het Oranje Fonds. Tijdens het scrollen viel haar oog op School’s cool. ”Wat volgde, was een anderhalf uur durend kennismakingsgesprek. Er was meteen sprake van een passende match.”

Al van jongs af aan is Marieke bezig met vrijwilligerswerk. Zo hielp ze ooit samen met vriendinnen als vrijwilliger voor verschillende projecten in Afrika en Oost-Europa. En een wijkje collecte lopen? Marieke draait er haar hand niet voor om. ”Ik weet eigenlijk niet beter dan dat ik vrijwilligerswerk doe.” Haar werk als vrijwillig mentor vormt voor haar een verrijkende ervaring. ”Je deelt mee in de leefwereld van een leerling, hoe bijzonder is dat?” Ze vervolgt: ”De begeleiding start aan het eind van groep 8 van de basisschool en eindigt als het kind goed gesetteld is in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Een thuismentor verbindt zich meestal voor ongeveer anderhalf jaar, maar dat kan minder zijn als de leerling zijn of haar draai helemaal gevonden heeft.”

School ’s cool is geen doorlopende huiswerkbegeleiding, benadrukt Marieke. ”Het is vooral de bedoeling dat de scholier een goede start heeft en daarna op eigen kracht verder kan!” De thuismentor komt buiten de vakanties gemiddeld één keer per week bij het kind en ouder(s) thuis en helpt met allerlei schoolzaken, zoals huiswerk structureren en plannen. 

School ’s cool is er voor leerlingen die door omstandigheden extra steun kunnen gebruiken bij de overgang van groep 8 naar de brugklas. Bijvoorbeeld kinderen die onzeker zijn als gevolg van pesten, kinderen die moeilijk contact maken, kinderen met een ernstig zieke ouder of een andere moeilijke gezinssituatie. Spijbelen, onderpresteren en schooluitval liggen bij hen op de loer. Om een goede basis te leggen voor een geslaagd vervolg van de schoolcarrière, krijgen ze een mentor van School’s cool Westland aan zich gekoppeld.

De leerkracht van de basisschool meldt de leerling na overleg en met instemming van de leerling en ouders aan bij School’s cool. Marieke is als mentorcoördinator betrokken bij de intakegesprekken met de leerling, de ouders en eventueel betrokkenen van school. Vervolgens gaat zij samen met de andere (mentor)coördinatoren op zoek naar een mentor die past bij het kind. ”De mentoren hebben heel verschillende achtergronden en opleidingen:  senioren die gepensioneerd zijn en meer tijd hebben, maar ook studenten.”

Marieke geeft aan dat nieuwe vrijwilligers altijd welkom zijn. ”Het is natuurlijk fijn om iets te kiezen te hebben, want hoe meer keuzes, hoe beter de match.”

De methode blijkt erg succesvol. Uit metingen is gebleken dat 95 procent van de geselecteerde leerlingen zijn/haar best blijft doen op school. ”Marieke heeft bij mij echt orde in de chaos gebracht”, vertelt havo 5-eindexamenleerling Sara. ”Plannend en organiserend ben ik namelijk een ramp. Ze heeft mij in de eerste en tweede klas heel fijn geholpen. Zó fijn dat we contact zijn blijven houden; we hebben het altijd gezellig.”

De nominatie van School ’s cool voor het WestlandHart vindt Sara meer dan terecht. ”Het is een hele goede organisatie met actieve vrijwilligers, die tijd en energie vrijmaken om leerlingen zoals mij te helpen.”