De genomineerde organisaties van 2024

Hieronder staan de genomineerden van WestlandHart 2024. Deze organisaties doen allemaal iets bijzonders voor de Westlandse samenleving.

020424dl ALS westlandhart GEM 02

Stichting ALS Westland

Stichting ALS Westland organiseert sinds 2008 met een grote groep zeer betrokken vrijwilligers allerlei activiteiten om ALS-patiënten en hun naasten te steunen. Met deze activiteiten zamelen ze geld in voor wetenschappelijk onderzoek om deze verschrikkelijke zenuw-spierziekte een halt toe te roepen. Een voorbeeld hiervan is de Local Swim, een zwemevenement in De Lier. Deelnemers zwemmen twee kilometer door open water en zoeken hier sponsors voor. De grote groep vrijwilligers maken hier elk jaar weer prachtig en indrukwekkend sportevenement van, met steeds weer een grote opbrengst voor dit goede doel.

020424sgr beukenrode westlandhart GEM 02

Stichting Beukenrode: palliatieve thuiszorg & hospcie

Beukenrode: palliatieve thuiszorg & hospice zet zich elke dag met 160 betrokken vrijwilligers in voor terminaal zieke inwoners van de regio Westland en hun naasten. Ze helpen bij de lichamelijke zorg, verzorgen het eten en bieden een luisterend oor. Dit doen ze bij iemand thuis of in een hospice in Naaldwijk of ‘s-Gravenzande. Ze vinden dat mensen niet alleen op hun eigen manier moeten kunnen leven, maar ook op hun eigen manier moeten kunnen sterven. Door hun inzet wordt deze laatste periode van iemands leven vaak nog een mooie periode. En voor de naasten helpt een goed afscheid om later de draad weer op te kunnen pakken.  

030424hw funfit westlandhart GEM 02a

Stichting Fun & Fit  

Stichting Fun & Fit zet zich al sinds 2012 in voor de leefbaarheid in Heenweg. Samen met een enthousiaste groep vrijwilligers organiseren zij sportieve, gezellige en creatieve activiteiten voor jong en oud. Onder de vrijwilligers bevinden zich veel jongeren. Zij organiseren activiteiten waar Westlandse jongeren elkaar ontmoeten en samen leuke dingen kunnen doen. Zoals het project Offline, wat erop gericht is om de eenzaamheid onder jongeren te doorbreken. Fun & Fit vindt dat iedereen de kans moet krijgen om mee te doen. Met dit uitganspunt zetten de vrijwilligers van Fun & Fit zich al jaren onvermoeibaar in.

030424nw plant a friend westlandhart GEM 02

Plant a Friend

Plant a Friend maakt met een groep gedreven jonge vrijwilligers eenzaamheid bespreekbaar. Ze brengen jongeren van 16 tot 28 jaar met elkaar in contact zodat zij zich niet meer zo alleen voelen. Een vrijwilliger brengt een plant naar de jongere die zich aanmeldt en brengt diegene vervolgens in contact met leeftijdsgenoten via een appgroep. In de appgroep helpen de vrijwilligers de deelnemers om het gesprek op gang te laten komen. Dit gaat in het begin vaak over het plantje, maar al snel over zaken waar de jongeren zich mee bezighouden. Hierdoor zijn al veel jongeren met elkaar in contact gekomen.